Als werkgever moet u uw medewerkers regelmatig instrueren zodat medewerkers zich correct gedragen op het gebied van veiligheid. Dat kan op het bedrijf gebeuren, maar ook in de vorm van een VCA basis cursus.

Daarbij is het doel om de medewerkers bewust te maken van de gevaren op het werk, en hoe men moet omgaan met eventuele ongelukken.

Voldoende en passende opleiding van werknemers met betrekking tot hun activiteiten en hun werkplek is een van de belangrijkste taken van de werkgever op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. De instructie is bedoeld om ervoor te zorgen dat de medewerkers mogelijke ongevallengevaren herkennen en kunnen voorkomen. De opleiding van de medewerkers wordt op grond van de Arbowet ten minste eenmaal per jaar voor alle medewerkers uitgevoerd.

Wanneer moet ik lesgeven?

Volgens de Arbowet en de ongevallenpreventieregeling “Preventieprincipes” moeten werknemers voor aanvang van hun werkzaamheden en daarna met regelmatige tussenpozen, maar minimaal één keer per jaar worden geïnstrueerd. De inhoud van de instructie zijn mogelijke gevaren voor ongevallen en hoe deze te voorkomen.

Wie geeft de lessen?

De trainingen worden gegeven door de leidinggevende. Hij kent de gevaren op de individuele werkplekken. Daarnaast kan hij de nodige controles uitvoeren of de instructie ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd in het dagelijkse werk. Hij kan daarbij terecht bij de arbospecialist.

Hoe geef je les?

In het algemeen moet de instructie de vorm aannemen van een gesprek. Naast het geven van voorlichting, advies en instructie moet een volledige instructie ook het oefenen van gedragsregels bevatten.

Van elke instructie moet bewijs worden geleverd. Deze moet de volgende informatie bevatten: Inhoud, deelnemers, tijdstip en duur van de instructie alsmede de handtekeningen van de uitvoerder en de geïnstrueerde.

Welke onderdelen?

Valbescherming Scherm werk Brandbeveiliging Eerste hulp Heftruck Hoogwerkers onderhoud Auto Kranen verf Ladders montage werk linten vervoer- Vorm- en snijmachines Snijmachinesvc

Cursus VCA