Wanneer uw ondergeschikte u vraagt of u wil een referentie schrijven, kan dit een bron van stress zijn in een drukbezette dag. Enkele tips om het schrijven vlotter te laten verlopen kunnen helpen om snel uw gewaardeerde medewerker verder te helpen, zonder al te lang te tobben over de juiste bewoordingen tijdens het referentie schrijven.

Aanbevelingsbrief schrijven: moet werkgever ja zeggen?

De eerste stap in het proces van een aanbevelingsbrief schrijven is beslissen of u überhaupt een referentie wil schrijven. De stelregel is: schrijf alleen een referentie als u de persoon positief beoordeelt. Als u niet positief wil of kan zijn heeft het referentie schrijven geen zin, de werknemer zal uw brief nooit tonen. Als u beslist heeft om de aanbevelingsbrief te schrijven, zorg er dan voor dat u alle relevante informatie over de werknemer voor u heeft: taken, verwezenlijkingen, karakter.

Specifieke tips voor het referentie schrijven

Begin uw aanbevelingsbrief met het doel van de brief. Als u blij, of zelfs vereerd bent om een referentie te schrijven voor uw werknemer, zeg dit dan in de eerste zin. Beschrijf in de rest van de eerste paragraaf uw relatie tot de werknemer: hoe kent u hem en sinds wanneer?

De tweede en derde paragraaf dienen om uw aanbeveling uit te weiden. In welke zin is de werknemer uitzonderlijk? Lijst de kwaliteiten en vaardigheden van de kandidaat op, en geef specifieke voorbeelden om uw beweringen kracht bij te zetten. Laat zwakheden weg, uw referentie wordt niet gebruikt als ze negatief is. Wees ook zeker uw eigen kwalificaties te vermelden, zodat de lezer begrijpt waarom uw aanbeveling waardevol is. Benadruk de sleutelpunten die de lezer van het cv niet mag negeren. Wees niet te kort, maar wees bondig en zorg dat elk woord telt.

Herhaal uw algemene aanbeveling voor de kandidaat opnieuw op het einde van de brief. Druk opnieuw uw vertrouwen uit in de kandidaat plus extra informatie die u nodig acht te benadrukken.

Aanbevelingsbrief schrijven: extra tips

  • Gebruik briefpapier van het bedrijf.
  • Teken onderaan niet alleen met uw naam en handtekening, maar ook met uw functietitel
  • Wees positief, maar realistisch. Een overdreven positieve referentie kan vals overkomen
  • Voeg uw contactinformatie toe met de melding dat men u kan benaderen voor meer informatie
  • Een aanbevelingsbrief schrijven hoeft niet lang te duren – 1 pagina is ruim voldoende
Referentie schrijven: hoe gaat u als werkgever te werk?